środa, 29 stycznia 2014

Rada przyjęła Dyrektywę ws. kredytów hipotecznych

28 stycznia Rada przyjęła Dyrektywę w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającą dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (5318/14, Add 1 Rev 1, 25/13). Zgodnie z treścią komunikatu prasowego celem Dyrektywy jest stworzenie efektywnego a zarazem konkurencyjnego jednolitego rynku z pożytkiem dla konsumentów, wierzycieli i pośredników kredytowych, z jednej strony ustanawiając wysoki poziom ochrony, a z drugiej przeciwdziałając nieodpowiedzialnym praktykom pożyczkowym.

Dyrektywa w szczególności obejmuje:
  • podniesienie wymogów informacyjnych ciążących na profesjonalnych uczestnikach obrotu, wydłużenie okresu do namysłu, a także ustanowienie europejskich standardów oceny zdolności kredytowej,
  • zasady prowadzenia działalności kredytowej w przedmiotowym zakresie (business conduct rules),
  • wprowadzenie powszechnego prawa do wcześniejszej spłaty zadłużenia,
  • kryteria dopuszczenia do działalności pośredników kredytowych oraz zasady paszportowania takiej działalności,
  • ogólne zasady umarzania niespłacalnych zobowiązań.
Szerzej:

Brak komentarzy: