poniedziałek, 20 stycznia 2014

Wytyczne AML/CFT Komitetu Bazylejskiego

BCBS opublikowało wytyczne w zakresie sposobu włączenia aspektów zarządzania ryzykiem w odniesieniu do prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu do ogólnych ram zarządzania ryzykiem. 

Wytyczne są spójne z opublikowanymi przez FATF w 2012 roku International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation i mają stanowić uzupełnienie tamtego dokumentu. Dokument BCBS zawiera odwołania do stosownych fragmentów tekstu FATF.

Brak komentarzy: