środa, 19 lutego 2014

Czy Sudan/Sudan Południowy utrzyma pozycję lidera rezolucji RB w 2014 r.?

13 lutego 2014 r. Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezolucję w sprawie Sudanu (dopiero teraz jest dostępna na stronie ONZ, zobacz tutaj), która dotyczyła głównie sankcji nałożonych wobec Sudanu i określonych osób, a także konieczności przedsięwzięcia przez Sudan środków w celu ochrony cywilów i współpracy z organami ONZ. Rada wyraziła zaniepokojenie przypadkami łamania m.in. embarga na broń i zwróciła uwagę państwom, aby wykazywały szczególną ostrożność przy przekazywaniu choćby części do sprzętu wojskowego czy innych elementów, które mogą być przerobione na sprzęt wojskowy i użyte przez walczących w Sudanie.

Z pewnością nie jest to ostatnia sudańska rezolucja. Na terenie obu państw sudańskich stacjonują w sumie trzy misje pokojowe: UNAMID, UNMISS, UNISFA, które jednak - co należy podkreślić - nie działają w warunkach pokoju, o czym świadczy wysoka liczba ataków na członków tychże misji w roku ubiegłym, ale również już w 2014 r. Walki wciąż toczą się zarówno na terenie Sudanu Południowego, Sudanu (w tym Darfuru) jak i na granicy między oboma państwami - oczywiście w rejonach roponośnych. Niemal każdego dnia można przeczytać o kolejnych starciach i ofiarach (zobacz doniesienia tutaj czy na temat grudniowych walk tutaj). Dodatkowo w ostatnim czasie drastycznie pogorszyła się sytuacja humanitarna w Sudanie Południowym. NZ ogłosiły najwyższy poziom zagrożenia w Sudanie Południowym, oceniając liczbę potrzebujących na ok. 3,7 miliona (zobacz tutaj oraz informacje MKCK na temat kryzysu tutaj). Można więc być pewnym, że państwa sudańskie koszulki lidera - jeśli chodzi o liczbę rezolucji RB ich dotyczących - łatwo nie oddadzą.

Brak komentarzy: