piątek, 21 lutego 2014

FED przyjął regulacje dot. zagranicznych organizacji bankowych

W ostatnich miesiącach kilkukrotnie pisaliśmy o eksterytorialnym egzekwowaniu amerykańskich przepisów w kontekście norm podatkowych (zobacz posty nt. FATCA). Adresatem ostatnich regulacji ostrożnościowych są zagraniczne instytucje bankowe. 

We wtorek Rada Rezerwy Federalnej ostatecznie przyjęła Regulation YY (12 CFR part 252 wzmacniającą nadzór nad dużymi amerykańskim holdingami bankowymi oraz zagranicznymi organizacjami bankowymi. Mocą aktu ustanowiono szereg standardów ostrożnościowych – w szczególności w zakresie płynności, zarządzania ryzykiem i kapitału – mających na celu podniesienie odporności adresatów regulacji. 

Zagraniczne organizacje bankowe szeroko obecne na terytorium Stanów Zjednoczonych (tj. dysponujące kwalifikowanymi aktywami w wysokości co najmniej 50 mld $) zostały zobowiązane do ustanowienia spółek holdingowych, które będą realizować funkcje pośredników w relacjach z amerykańskimi spółkami zależnymi, co ma przyczynić się do podniesienia spójności amerykańskich działań nadzorczych. Według FED wymogiem takim zostanie objętych 15-20 instytucji (NY Times, FED Closes a Loophole for Banks Overseas). Mimo lobbingu tych ostatnich przeciwko nowym regulacjom - co nie dziwi, jako że konieczność usunięcia luk prawnych powstała właśnie w związku z adaptacją praktyk biznesowych podmiotów zagranicznych do interwencji regulacyjnych w 2010 roku - jedyne ustępstwa poczynione przez FED dotyczą tempa wejścia w życie regulacji, w większości odroczonego o rok w stosunku do początkowych założeń (do 2016), a w przypadku limitów lewarowania do roku 2018.


Mimo że nadzór nad podmiotami zagranicznymi nie będzie ograniczony do instytucji europejskich, to część obserwatorów zwraca uwagę, że do ważniejszych przesłanek ostatnich działań należą: - słabość europejskich stress-testów (zob. nasz niedawny post o przygotowaniach do kolejnej edycji testu), - opóźnienia we wdrażaniu Jednolitego mechanizmu nadzoru (nasze posty dot. SSM dostępne są tutaj) a przede wszystkim w przejęciu nadzoru bezpośredniego nad największymi instytucjami przez EBC, - brak regulacji w zakresie transakcji z użyciem środków własnych na podobieństwo wdrożonej w ubiegłym roku Volcker Rule (nasz grudniowy post, choć tu sytuacja stała się bardziej dynamiczna dzięki niedawnej inicjatywie Komisji Europejskiej reformy strukturalnej sektora bankowego, zob. Press Release IP/14/85 oraz komentarz Jima Hamiltona), a także niezadowalający poziom zdolności operacyjnej EBA w zakresie monitorowania ryzyka systemowego. Tak: NY Times, To Regulate Foreign Banks in the U.S., 'Trust, but Verify'.

Należące do podmiotu zagranicznego amerykańskie spółki holdingowe co do zasady będą odtąd podlegać tym samym wymogom w zakresie lewarowania i adekwatności kapitałowej co amerykańskie holdingi bankowe, co ma ograniczyć arbitraż regulacyjny. Zagraniczne podmioty objęte zakresem regulacji będą także musiały powołać specjalne organy ds. ryzyka (szerzej: FED, Press Release. February 18, 2014).

Przyjęte regulacje stanowią akt wykonawczy w stosunku do Dodd-Frank Act, section 165.

Za przyjęciem Regulacji jednomyślnie opowiedzieli się wszyscy członkowie Rady FED (FED, Board Votes).

Zob. także:Brak komentarzy: