sobota, 8 lutego 2014

Google a prawa człowieka

Z okazji otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi wyszukiwarka Google upomniała się o poszanowanie prawa do uprawiania sportu dla wszystkich. Niewątpliwie jest to nawiązanie do ostatnich prób dyskryminacji sportowców homoseksualnych przez władze rosyjskie. Olimpijska wersja Google Doddle opatrzona jest dziś cytatem z Karty Olimpijskiej: „Uprawianie sportu jest prawem człowieka. Każdy musi mieć możliwość uprawiania sportu bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w zgodzie z duchem olimpijskim, czyli w atmosferze wzajemnego zrozumienia, przyjaźni, solidarności i zasad fair play”

Zob. także komentarze tu czy tu.

Brak komentarzy: