czwartek, 13 lutego 2014

Spór Stanów Zjednoczonych i Indii o program wspierania energii odnawialnej

Stany Zjednoczone zainicjowały 11 lutego 2014 r. oficjalną procedurę konsultacji z Indiami w sprawie indyjskiego programu wspierania produkcji energii słonecznej (Jawaharlal Nehru National Solar Mission). Jest to już druga skarga Stanów dotycząca tego programu – poprzednia (India — Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Modules) została zgłoszona na początku zeszłego roku, nigdy jednak nie wyszła poza etap konsultacji. 

Jednym z elementów indyjskiego programu jest mechanizm zachęt dla producentów energii do zakupu instalacji słonecznych pochodzenia krajowego (m. in. możliwość uzyskania długoterminowych kontraktów na odbiór energii). Zdaniem Stanów Zjednoczonych rozwiązania te naruszają zasadę traktowania narodowego i są sprzeczne z zobowiązaniami Indii wynikającymi z Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu. Wniosek Stanów Zjednoczonych będzie wkrótce dostępny w bazie danych WTO pod sygnaturą: WT/DS456/1/Add.1.

Rozpoczęcie konsultacji jest pierwszym krokiem procedury rozwiązywania sporów w WTO. W razie niepowodzenia, sprawa jest rozpatrywana przez specjalny panel (z możliwością późniejszego odwołania do Appellate Body).

Warto też dodać, że jest to kolejny spór pomiędzy państwami dotyczący zasad wspierania krajowego przemysłu sektora energii odnawialnej. W zeszłym roku kanadyjski system wspierania energii odnawialnej został uznany za niezgody z regułami WTO. Prawo które zostało przyjęte przez kanadyjską prowincję Ontario przewidywało preferencyjne stawki na zakup energii odnawialnej, ale tylko jeżeli co najmniej 60% wartości komponentów lub świadczonych usług użytych przy jej produkcji pochodzi z Ontario. O sprawie informowaliśmy tu.

Brak komentarzy: