piątek, 7 lutego 2014

Koordynacja regulacji finansowych UE-USA

W kontekście koordynacji regulacyjnej między UE a Stanami Zjednoczonymi w ramach niedawnego szczytu Dialogu regulatorów rynków finansowych (post tutaj) pisaliśmy o zainteresowaniu UE włączeniem tej tematyki do zakresu współpracy w ramach TTIP. 

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, na poświęcony temu zagadnieniu Raport Komisji Europejskiej Cooperation on financial services regulation. Zgodnie z założeniami dokumentu obie strony miałyby zadeklarować współpracę na rzecz podnoszenia stabilności finansowej na podstawie wspólnie przyjętych zasad i zgodnie z ustaleniami dwustronnymi dotyczącymi amerykańsko-unijnego governance finansowego,  z wytycznymi uznawalności ocen, a także zobowiązałyby się do wymiany niezbędnych i potrzebnych danych.

Brak komentarzy: