niedziela, 9 marca 2014

58. sesja Komisji Statusu Kobiet ONZ

10 marca rozpoczyna się 58. sesja Komisji Statusu Kobiet ONZ (CSW). Tematem wiodącym sesji będą wyzwania i osiągnięcia w implementacji Milenijnych Celów Rozwoju w odniesieniu do kobiet i dziewcząt. Komisja będzie dyskutowała także nad uczestnictwem i dostępem kobiet i dziewcząt do edukacji, szkoleń, nauki i technologii, włączając w to promocję równego dostępu do pełnego zatrudnienia i godziwego wynagrodzenia. Jako temat stanowiący nowe wyzwanie w pracach Komisji zidentyfikowano dostęp kobiet do zasobów produkcyjnych. W tym roku Polska po raz pierwszy będzie jednym ze współorganizatorów wydarzenia towarzyszącego sesji Komisji, tzw. side event poświęconego przedstawieniu problemu zwalczania przemocy wobec kobiet w perspektywie regionalnej

Brak komentarzy: