poniedziałek, 10 marca 2014

Achim Steiner pozostanie na czele UNEP

Zgromadzenie Ogólne NZ podjęło w piątek, 7 marca, decyzję o wyborze Achima Steinera na stanowisko dyrektora wykonawczego UNEP. Będzie pełnił tę funkcję już trzecią kadencję, która rozpocznie się czerwcu. Tym razem będzie ona dwuletnia, a nie jak dotychczas czteroletnia - Zgromadzenie Ogólne przychyliło się jednomyślnie do wniosku Sekretarza Generalnego ONZ w tej sprawie.

Achim Steiner zarządza UNEP od 2006 r. W tym czasie wiele zmieniło się w funkcjonowaniu UNEP, która coraz bardziej przypomina samodzielną organizację. W 2014 r. odbędzie się po raz pierwszy posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego UNEP. Taka  tendencja jest efektem dosyć powszechnego przekonania, że potrzebna jest światowa organizacja zajmująca się ochroną środowiska, a działania UNEP w formule agendy ONZ nie są wystarczające. Faktem jest, że już obecnie UNEP jest zaangażowany w wiele procesów dotyczących międzynarodowego prawa środowiska, takich jak negocjowanie nowego porozumienia ws. zmian klimatu. Jednym z większych sukcesów w ostatnim czasie było wynegocjowanie właśnie na forum UNEP nowego porozumienia wielostronnego - Konwencji z Minimata.

Brak komentarzy: