piątek, 14 marca 2014

Kanada i Korea utworzą strefę wolnego handlu

11 marca Kanada i Korea Południowa ogłosiły zakończenie negocjacji umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu (FTA). Tekst nie został jeszcze ostatecznie sformułowany, osiągnięto jednak porozumienie merytoryczne. Podpisanie umowy planowane jest na czerwiec. Negocjacje toczyły się od 2005 r., jednak zostały przerwane w związku ze sporem dotyczącym importu wołowiny z Kanady na forum WTO.

Umowa zakłada zniesienie ok. 98% ceł na towary przemysłowe w ciągu 10 lat. Duże znacznie ma zwłaszcza zniesienie ceł na samochody, Kanada jest bowiem piątym najważniejszym rynkiem zbytu dla samochodów koreańskich. Przeciwko umowie już zaczął protestować kanadyjski przemysł motoryzacyjny wskazując, że w razie przyjęcia umowy rynek koreański pozostanie zamknięty dla samochodów z innych państw. Przedstawiciele sektora przywołują przykład umów Korei ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, które nie spowodowały zmiany tego trendu.


Zniesione zostaną także cła na towary rolne. Oczywiście umowa o FTA nie dotyczy wyłącznie handlu towarami. Obejmuje również liberalizację usług, inwestycje (ale nie ochronę inwestycji), zamówienia publiczne. W umowie znajdą się także przepisy nieobjęte prawem WTO, dotyczące ochrony środowiska czy rynku pracy. Kanada spodziewa się wzrostu eksportu do Korei aż o 32 %.

Co ciekawe z liberalizacji zostały wyłączone lub objęte ponad dziesięcioletnim okresem przejściowym kwestie handlu towarami takimi jak ryż, mleko w proszku czy sery. Takie uregulowanie jest odmienne od zastosowanego w umowach Korei z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. W umowie zawarty ma być także rozdział dotyczący ochrony własności intelektualnej, ale bez wprowadzania zmian w systemach krajowych (komentarz).

Brak komentarzy: