piątek, 14 marca 2014

Kobiety Bangsamoro nawołują do ‘lepszego Bangsamoro dla wszystkich’

7 marca, 320 kobiet liderów i reprezentantów organizacji pozarządowych i obywatelskich spotkało się w mieście Cotabato (Mindanao, pd. Filipiny) na konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, aby dać wyraz poparcia dla realizacji celu "lepszego Bangsamoro dla wszystkich’. Podczas spotkania członkom komisji (The Bangsamoro Transition Commission / BTC) przedstawiono 10-punktowy plan uwzględnienia postulatów kobiet w będącym przedmiotem prac legislacyjnych prawie przed-konstytucyjnym (The Basic Law) dla nowego regionu Bangsamoro. Powstanie samorządnego regionu jest wynikiem niedawno podpisanego porozumienia pokojowego, kończącego wieloletnią wojnę domową, o którym pisaliśmy tutaj. 
 
Przedstawiony plan (‘A Better Bangsamorofor all: Women’s Contribution to the Bangsamoro Basic Law’) jest wynikiem 72 konsultacji publicznych wśród kobiet regionu dotyczących przyszłości Bangsamoro. Rekomendacje kobiet dotyczą kluczowych zagadnień takich jak: ochrona przed przemocą, konfliktem i brakiem bezpieczeństwa, system prawny sharia czy uczestnictwo kobiet w życiu politycznym.

Zważywszy na dotychczasowe doświadczenia, sam fakt przyjęcia rekomendacji stanowi już  istotny sukces.     


Więcej na temat przebiegu tej konferencji można znaleźć tutaj.

Brak komentarzy: