wtorek, 11 marca 2014

Nowy bank centralny i "ministerstwo finansów" w Watykanie

Kontynuując prace zmierzające do odnowy finansów watykańskich (zobacz posty tu i tu), Papież Franciszek zapowiedział gruntowną reformę tamtejszego systemu finansowego. Najważniejszym elementem motu proprio Fidelis dispensator et prudens jest powołanie Sekretariatu ds. Gospodarczych, wyposażonego w szerokie kompetencje, oraz banku centralnego (FT, Pope decrees sweeping overhaul of Vatican’s financial system). Sekretariat ma posiadać uprawnienia we wszelkich sprawach gospodarczych (w tym opracowywanie budżetu, czy realizowanie trzymiesięcznych kontroli dochodów i wydatków dykasterii) i, związanych z nimi, sprawach administracyjnych dotyczących Watykanu lub Stolicy Apostolskiej. Dzięki temu scentralizowane zostaną kompetencje dotąd rozproszone wśród szeregu autonomicznych instytucji.


W skład, kierującej Sekretariatem, Rady Gospodarczej wejdzie ośmiu Książąt Kościoła i siedmiu świeckich "z bogatym doświadczeniem w sprawach finansowych". Na czele Rady stanie kard. George Pell, który będzie odpowiedzialny bezpośrednio przed Papieżem. Obecnie piastuje on urząd arcybiskupa Sydney, co ma stanowić gwarancję, że nie jest on uwikłany w lokalne układy towarzysko-finansowe. Prawą ręką Pella zostanie Sekretarz Lucio Vallejo Balda, aktualnie piastujący tożsame stanowisko w Prefekturze Spraw Gospodarczych Stolicy Apostolskiej i rzekomo będący siłą napędową komisji kardynalskiej (zob. poniżej), La Stampa. Vatican Insider, Pell: «Gestire meglio le risorse pensando anche ai poveri».

Ustanowiony zostanie także urząd audytora ds. finansowych.

***
Reformy stanowi pokłosie konkluzji raportu komisji kardynalskiej, ustanowionej w ubiegłym roku w związku ze skandalem "Wielebnego 500" (ostatnio opisywanym przez nas tutaj) dotyczącym korupcji i prania pieniędzy przez bank watykański oraz przez APSA - Administrację Majątku stolicy Apostolskiej (o jej powołaniu wspominaliśmy tu). 

APSA ma zostać przekształcona w bank centralny, natomiast Instytut Dzieł Religijnych (IOR), o którym w motu proprio nie wspomniano, przynajmniej na razie pozostanie jednostką odrębną. 

Swoje funkcje nadal ma realizować powołany przez Papieża Benedykta Urząd ds. informacji finansowej (AIF).

Brak komentarzy: