sobota, 8 marca 2014

Postępy w implementacji Bazylei III

Komitet Bazylejski opublikował wyniki kontroli implementacji Bazylei III (poprzednie rezultaty periodycznych kontroli udostępnione zostały w marcu i wrześniu ubiegłego roku). Zakresem badania objęto 227 banków, w tym 102 „banki Grupy 1” tj. największe instytucje prowadzące działalność międzynarodową. 

Zasadniczą konkluzją dokumentu jest zbliżenie się do nowych wymogów bazylejskich w zakresie gromadzenia kapitału ważonego ryzykiem.

Zob. także:

Brak komentarzy: