wtorek, 18 marca 2014

Przekształcenie Dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów


Rada UE ogłosiła przyjęcie w pierwszym czytaniu Dyrektywy przekształcającej Dyrektywę w sprawie systemów gwarancji depozytów (94/19/WE), co pozwoli Parlamentowi Europejskiemu  - zgodnie z porozumieniem zawartym w tej sprawie w grudniu ubiegłego roku (Financial Industry Review) - na przyjęcie jej bez poprawek w drugim czytaniu podczas sesji plenarnej w dniach 14-17 kwietnia.

Mocą Dyrektywy wszystkie depozyty bankowe do kwoty 100'00 € zostaną objęte zakresem systemu gwarancyjnego, same systemy gwarancji zostaną objęte zakresem obowiązkowych kontroli, a szereg przepisów ma ulec harmonizacji i uproszczeniu.

Szerzej:

Brak komentarzy: