piątek, 21 marca 2014

Przełom w pracach nad powołaniem Unii Bankowej

Minister finansów Grecji Yannis Stournaras ogłosił, że wczoraj w godzinach porannych grecka Prezydencja osiągnęła porozumienie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego ws. powołania Jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, SRM (Rada UE, Statement by Minister Yannis Stournaras on the Single Resolution Mechanism). 

Kompromis stanowi przełom, jako że mimo porozumienia na forum ECOFIN w grudniu ubiegłego roku (zobacz nasz post tutaj) to właśnie szefowie partii zasiadających w Parlamencie Europejskim w styczniu b.r. sprzeciwili się przyjętej metodzie procedowania (pisaliśmy o tym tu). 

W ostatniej fazie negocjacji Parlament dał radę m.in. ograniczyć kompetencje ministrów finansów w procesie decyzyjnym oraz skrócić czas gromadzenia 55 mld euro na poczet mechanizmu finansowania z 10 do 8 lat (FT, EU reaches deal on final piece of banking union). SRM nabędzie również zdolność zaciągania pożyczek, jednak w konsekwencji sprzeciwu Niemiec państwa nie będą ich gwarantować (Le Monde, Les Européens s'accordent sur l'union bancaire). Przyspieszona zostanie mutualizacja funduszu (40% w 1 roku, 20% w kolejnym, a reszta równomiernie w ciągu następnych 6 lat, Sven Giegol, Banking resolution). 

Właśnie tempo mutualizacji kosztów mechanizmu finansowania niewspółmierne do tempa gromadzenia składek od krajowych funduszy gwarancyjnych od początku budziło sprzeciw Niemiec (Irish Examiner, Schaeuble disagrees with ECB over attempt to pool bank levies). Z kolei opory Parlamentu wzbudza zbyt wielka rola mechanizmu międzyrządowego.

Odrzucono natomiast, wspomniany przez nas w grudniu, pomysł dodatkowego zabezpieczenia, backstop, na wypadek braku środków mechanizmu (Il Sole 24 Ore, Accordo Ue su unione bancaria: da subito il 40% del fondo salva-banche sarà condiviso). Nie będzie wreszcie możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze strony EMS. 

SRM ma być być gotowe do funkcjonowania od 1 stycznia 2016 (Eurozone Portal, Towards a banking union).

Porozumienie zostanie teraz przedstawione państwom do zatwierdzenia, a w kwietniu przedłożone na forum plenarnym PE, co zdaniem Stournarasa daje realne nadzieje na zakończenie prac nad powołaniem Unii Bankowej przed majowymi wyborami do PE. Przypomnijmy bowiem, że Jednolity mechanizm nadzoru bankowego powołano już w październiku 2013 (nasz post tu); SSM ma osiągnąć pełną zdolność operacyjną na jesieni tego roku.

Zob. także:

Brak komentarzy: