poniedziałek, 31 marca 2014

UE w poszukiwaniu źródeł finansowania długoterminowego

Zwracając uwagę, że trwający kryzys ograniczył strumień środków finansowych trafiających do realnej strefy gospodarki, dotąd pochodzących w szczególności od banków, Komisja Europejska przyjęła pakiet środków mających zapewnić finansowanie długoterminowe unijnej gospodarki, obejmujących:
  • Komunikat na temat długoterminowego finansowania gospodarki, 
  • wniosek legislacyjny dotyczący nowych zasad w zakresie pracowniczych programów emerytalnych (rewizja Dyrektywy 2003/41/WE), oraz 
  • Komunikat w sprawie finansowania społecznościowego.
Szczególny nacisk w strategii położono na aktywne włączenie się sektora prywatnego w finansowanie, pośredniczenie i zabieganie o finansowanie. 

Opublikowane dokumenty stanowią owoc konsultacji przeprowadzonych na podstawie ubiegłorocznej Zielonej Księgi.

Zob. także:

Brak komentarzy: