sobota, 22 marca 2014

Rachunek płatniczy dla wszystkich!

Równocześnie z kompromisem ws. powołania Jednolitego restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków grecka Prezydencja wypracowała porozumienie z Parlamentem Europejskim odnośnie przyjęcia Dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych (PAD). Rachunek bankowy będzie oferowany wszystkim rezydentom w UE - łącznie z konsumentami nie posiadającymi stałego adresu - przez wszystkie banki lub przez "dostateczną liczbę" podmiotów, tak aby zapewnić "odpowiedni dostęp" do usługi (European Parliament, Press Release, Parliament and Council agree on basic bank accounts for all).

Do samego końca sprzeciw zgłaszała Wielka Brytania, utrzymując że realizacja tego prawa powinna odbywać się na podstawie krajowych autoregulacji (Euractiv, Bras de fer sur l'encadrement des services bancaires de base en Europe). Ostatecznie strony zgodziły się, że alternatywnym środkiem wobec prawnie wiążących regulacji unijnych mogą być obowiązujące już przepisy prawa krajowego.

O pracach legislacyjnych przeciwko wykluczeniu finansowemu informowaliśmy w ubiegłym roku.

Porozumienie zostanie teraz przedstawione do zatwierdzenia państwom i Parlamentowi Europejskiemu (najbliższa sesja w kwietniu).

Brak komentarzy: