piątek, 25 kwietnia 2014

Dochodzenie Prokurator MTK na Ukrainie

Na stronie MTK właśnie ukazała się informacja, że Prokurator Trybunału podjęła się wstępnego zbadania sytuacji na Ukrainie aby ustalić, czy wypełnione są przesłanki aby rozpocząć dochodzenie. W szczególności Prokurator skupi się na trzech kwestiach:
- czy wydarzenia, które miały miejsce objęte są jurysdykcją trybunału (a więc m.in. czy miało miejsce ludobójstwo lub zbrodnie przeciwko ludzkości lub zbrodnie wojenne),
- czy sprawa jest dopuszczalna do rozpatrzenia przez MTK (a więc czy nie jest prowadzone żadne śledztwo/dochodzenie/postępowanie w tej samej sprawie przez sąd krajowy (jest to wymóg związany z zasadą komplementarności wynikający z art. 17 Statutu MTK)),
- weźmie także pod uwagę czy ewentualne rozpoczęcie dochodzenia jest w interesie wymiaru sprawiedliwości.

Szczegóły znajdują się tu. O sprawie pisaliśmy m.in. tu oraz tu a także tu. Podjęcie działań przez Prokurator MTK pozostaje w ścisłym związku z deklaracją Ukrainy o zaakceptowaniu jurysdykcji  trybunału w kontekście wydarzeń na Euro Majdanie.

Brak komentarzy: