czwartek, 10 kwietnia 2014

Śmierć ojca założyciela MTKWczoraj (9 kwietnia 2014 roku) zmarł Arthur Robinson, były premier (w latach 1986 - 1991) i prezydent Trynidad Tobago (w latach 1997 - 2003), który przeszedł do historii prawa międzynarodowego tym, że przywołał na nowo ideę utworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego.
W 1989 rok w przemowie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ zwrócił się do społeczności międzynarodowej o reaktywację wysiłków na rzecz stworzenia Trybunału (bezpośrednim powodem był problem nielegalnego handlu narkotykami w Trynidad Tobago). Potem przez wiele lat wspierał prace przygotowawcze dotyczące utworzenia Trybunału, choć ostatecznie jurysdykcja materialna trybunału nie dotyczy nielegalnego handlu narkotykami. W końcu w 2006 roku Robinson został wybrany do zarządu Funduszu wspierającego ofiary zbrodni ustanowionego przy MTK (Board of Directors of the Trust Fund for Victims).
Arthur Robinson razem z Vespasianem Pellą, Rafałem Lemkinem, Benjaminem Ferenczem, Antonio Cassese, czy M. Cherifem Bassiouni[1] musi być uważany za ojca założyciela stałego trybunału karnego.


[1] proszę traktować ten katalog wybitnych internacjonalistów jako niezupełny.

Brak komentarzy: