czwartek, 24 kwietnia 2014

Nowe limity odpowiedzialności przy przewozie pasażerów drogą morską

Wczoraj (23 kwietnia 2014) wszedł w życie protokół z 2002 roku do Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z dnia 13 grudnia 1974 r. (PAL). Konwencja została ratyfikowana przez 10 państw, co było warunkiem jej wejścia w życie. Nowy, gwarantujący wyższe limity odpowiedzialności, reżim nie został jeszcze przyjęty przez Polskę. Póki co wśród Państw sygnatariuszy wymienić można Albanię, Belgię (jej przystąpienie jako dziesiątego członka umożliwiło wejście w życie protokołu), Belize, Bułgarię, Chorwację, Danię, Grecję, Holandię, Łotwę, Maltę, Norwegię, Palau, Panamę, Saint Kitts i Nevis, Serbię, Syrię i Wielką Brytanię. 

Warto podkreślić, że Konwencja obowiązuje także we wszystkich krajach Unii Europejskiej, także tych które do niej nie przystąpiły, w zakresie w jakim treść protokołu wchodzi w zakres kompetencji UE. 

Wśród zmian wprowadzonych protokołem wymienić trzeba przede wszystkim:
a) Podwyższenie limitu odpowiedzialności przewoźnika za utratę lub uszkodzenie bagażu kabinowego do 2.250 SDR
b) Podwyższenie limitu odpowiedzialności przewoźnika za utratę przewożonych pojazdów i bagażu przewożonego w pojeździe do 12.700 SDR
c) Podwyższenie limitu odpowiedzialności za zniszczenie lub zniszczenie pozostałego bagażu do 3.375 SDR
d) Wprowadzenie dodatkowego obowiązku ubezpieczeniowego, a także mechanizmów mających na celu ułatwienie pasażerom dochodzenia odszkodowań.

Brak komentarzy: