niedziela, 4 maja 2014

Przyszłość governance Internetu

W 25 rocznicę rozpoczęcia projektu stworzenia sieci dokumentów hipertekstowych o nazwie World Wide Web (Wikipedia, Historia Internetu) w dniach 23-24 kwietnia w brazylijskim São Paulo odbył się światowy szczyt użytkowników sieci poświęcony przyszłości governance Internetu, NETmundial. Organizację szczytu wspierał High-Level Multistakeholder Committee, zrzeszający przedstawicieli 12 państw, oraz 12 przedstawicieli społeczności międzynarodowej (w tym Komisja Europejska, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny oraz Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ). W spotkaniu wzięło udział przeszło 800 uczestników z 85 państw.

Moment zwołania szczytu jest nie tylko istotny w kontekście ostatnich sporów o wolność Internetu oraz dopuszczalność kontroli ze strony instytucji publicznych (zob. nasze prawnomiędzynarodowe przyczynki do sprawy Snowdena; zob. także M. Boni, Net mundial - kto z kim gra i o co? W Brazylii zaczyna się spotkanie użytkowników Sieci), co samo w sobie nawiązuje do fundamentów koncepcji Internetu jako zdecentralizowanej sieci

Uczestnicy dyskutowali także nad dwoma wizjami rozwoju sieci (Il Sole 24 Ore, Brasile e Stati Uniti si dividono sulla governance di Internet). Z jednej strony, formalnie autonomiczna, Federal Communications Commission właśnie przedstawiła pomysł "Internetu dwóch prędkości", tj. odpłatnego świadczenia usług na wyższym poziomie (NYT, Creating a Two-Speed Internet), a jak podkreśla Il Sole, lobbiści ICT włożyli sporo wysiłku w ograniczenie nawiązań do zasady neutralności sieci (szerzej nt. zasad governancu Internetu w artykule). Z kolei państwa Ameryki Łacińskiej z Brazylią na czele zabiegają o demokratyzację i uznanie powszechnych praw, obowiązków i gwarancji dla wszystkich użytkowników i dostawców usług sieciowych, co może sprawiać wrażenie wysuwania postulatów budowy Nowego Międzynarodowego Ładu Internetowego.

Komitet podkreślił doniosłość relacji między korzystaniem z Internetu a ochroną praw człowieka, w tym: - wolności słowa i zgromadzeń, - ochrony prywatności, - ułatwień w dostępie do sieci dla osób niepełnosprawnych, - prawa i dostępu do informacji oraz - prawa do rozwoju (NETmundial Multistakeholder Statement). 

Ponieważ ani deklaracja ze szczytu, ani mapa drogowa nie rozstrzygnęły zasadniczych wątpliwości (Courrier International, La révolution du Net attendra), kolejną okazją po temu będzie Internet Governance Forum, które odbędzie się w dniach 2-5 września b.r. w Stambule.Brak komentarzy: