wtorek, 15 kwietnia 2014

Raport za 2013 r. ze stosowania Karty Praw Podstawowych UE

Komisja Europejska opublikowała wczoraj Raport za 2013 r. ze stosowania Karty Praw Podstawowych UE, która, co podkreślił Raport, skierowana jest głównie do instytucji unijnych. Już na wstępie Raportu przypomniano, że Karta stanowi jedynie uzupełnienie krajowych systemów ochrony praw człowieka i wiąże państwa członkowskie w zakresie, w jakim implementują one prawo UE. Raport koncentruje się na trzech obszarach stosowania Karty. Po pierwsze podkreśla rolę Trybunału Sprawiedliwości UE w implementowaniu Karty, szczególnie wskazując na ostatni rozwój orzecznictwa w zakresie stosowania Karty w państwach członkowskich. W Raporcie wskazano przykłady sytuacji, w których Trybunał uznał, że państwa członkowskie nie stosowały prawa UE, dlatego też Karta nie miała zastosowania (np. sprawa Pringle (CJEU, C-370/12, Thomas Pringle, 27.11.2012), czy Fierro i Marmorale (CJEU, C-106/13, Francesco Fierro and Fabiana Marmorale v Edoardo Ronchi and Cosimo Scocozza, 30.5.2013), oraz sytuacje, które wiązały się ze stosowaniem Karty (np. sprawa ZZ (CJEU, C-300/11 ZZ v Secretary of State for the Home Department, 4.6.2013), czy sprawa Kaveh Puid (CJEU, C-4/11 Bundesrepublik Deutschland v Kaveh Puid, 14.11.2013).

Po drugie, Raport wskazuje bardzo liczne przykłady działań instytucji UE w zakresie przestrzegania i promowania praw podstawowych, włączając w to rozwój legislacji i polityk UE. A po trzecie, Raport podkreśla znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz postępy w pracach nad przystąpieniem UE do Konwencji (pisaliśmy o tym na blogu tu).  

Brak komentarzy: