wtorek, 8 kwietnia 2014

Wejście w życie zmian w GPA

6 kwietnia weszły w życie zmiany w Porozumieniu WTO o zamówieniach publicznych (GPA). O pierwszej ratyfikacji, ale i potencjalnych problemach pisaliśmy już wcześniej tu, gdy wydawało się, że wejście w życie może się znacznie opóźnić. Tymczasem nastąpiło pewne przyspieszenie w ratyfikacji poprawek po konferencji na Bali w grudniu 2013 r., dzięki czemu udało się spełnić wymóg 2/3 liczby państw stron GPA. Warto jednak wspomnieć, że GPA ma zaledwie 15 stron (w tym UE w imieniu wszystkich państw członkowskich,) a zatem do wejścia w życie poprawki wymagane było 11 ratyfikacji.  Poprawkę ratyfikowały: Liechtenstein, Norwegia, Kanada, Tajwan, USA, Hong Kong, UE (w imieniu wszystkich państw) Islandia, Singapur oraz Izrael, który złożył dokumenty ratyfikacyjne 7 kwietnia. Już po osiągnięciu wymaganej liczby ratyfikacji porozumienie ratyfikowała również Japonia, dla której wejdzie ono w życie 14 kwietnia.


Tekst znowelizowanego porozumienia dostępny jest tu. Przewiduje on szerszy katalog podmiotów objętych GPA i niższe progi jego zastosowania. Szacuje się, że może to przynieść nawet do 100 mld $ rocznie zysków dla rynku. Dużą nowością są jednak głównie przepisy pozwalające na promowanie ochrony środowiska i zachowanie zasobów naturalnych poprzez wymóg odpowiedniej technologii w zamówieniach. Łatwiejsze stanie się także przystąpienie do porozumienia przez państwa rozwijające się.


Brak komentarzy: