czwartek, 1 maja 2014

10 lat Polski w Unii Europejskiej

Dziś, 1 maja 2014, mija 10 lat od wejścia Polski, a także Czech, Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Słowacji, Słowenii i Węgier do Unii Europejskiej. Jednak zamiast bilansów, ocen i komentarzy chcemy zaproponować naszym Czytelnikom coś innego - kilka myśli jednego z Ojców europejskiej integracji, Roberta Schumana: o celu i istocie jednoczenia Europy, o tym dlaczego warto być częścią Unii Europejskiej (nawet jeśli rzeczywistość UE odbiega czasem od idei). 

"Granice historyczne zrodziły się z uzasadnionej historycznej i etnicznej ewolucji, z długiego wysiłku zjednoczenia narodowego; nie można nawet myśleć o ich przekreśleniu. W innych epokach granice wyznaczane były przez gwałtowne podboje lub korzystne małżeństwa. Dziś wystarczy zmniejszyć ich wartość. Granice w Europie stanowić będą coraz mniejszą przeszkodę w wymianie poglądów, osób i dóbr. Poczucie solidarności narodów przewyższy pokonane odtąd nacjonalizmy, których zasługi polegały na wyposażeniu państw w tradycję i solidną wewnętrzną strukturę. Na tych dawnych państwowych podstawach trzeba wznieść nowy ponadpaństwowy poziom. Nie nastąpi w ten sposób żadne wyparcie się chwalebnej przeszłości, lecz nowy rozwój narodowych sił dzięki ich wprzęgnięciu w służbę ponadnarodowej wspólnoty. 
(...)
Nie chodzi o połączenie państw, o stworzenie jednego superpaństwa. Nasze europejskie kraje są rzeczywistością historyczną; byłoby psychologicznie niemożliwe sprawić, aby przestały istnieć. Ich różnorodność jest wręcz bardzo korzystna i dlatego nie chcemy ich ani niwelować, ani zrównywać.
(...)
Europa nie może być strefą wpływów eksploatowaną przez jakiekolwiek dominujące siły polityczne, wojskowe lub ekonomiczne. Lecz aby istnieć rzeczywiście musi być rządzona przez zasadę równości praw i obowiązków wszystkich krajów w ten sposób zrzeszonych.
(...)  
Tak zjednoczona Europa nie jest skierowana przeciw komukolwiek; nie ma żadnego zamiaru agresji, żadnych oznak egoizmu lub imperializmu, ani w swym łonie, ani wobec innych krajów. Pozostaje dostępna dla każdego, kto będzie chciał do niej przystąpić."

(Robert Schuman Dla Europy, przekład Magdalena Krzeptowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009, s. 17-18)

Brak komentarzy: