czwartek, 15 maja 2014

7. raport Prokurator MTK w sprawie Libii

Prokurator MTK Fatou Bensouda przedstawiła właśnie 7 raport Radzie Bezpieczeństwa dotyczący rezolucji 1970 (2011), na podstawie której RB przekazała Trybunałowi "sprawę" Libii (tu). Raport odnosi się do  obecnej sytuacji - współpracy państw - a także toczącej się w Libii sprawy karnej, w której jako oskarżeni udział biorą m.in. Al-Senussi i Saif Kadafi (ten ostatni via internet o czym pisaliśmy tu).

Wraz z Raportem ukazało się oświadczenie Prokurator (tu) wyrażającej głębokie zaniepokojenie toczącym się w Libii postępowaniem karnym. Zarówno Raport jak i oświadczenie przypominają o ciążącym na Libii obowiązku wydania Kadafiego do Trybunału (stosownie do decyzji Trybunału o dopuszczalności sprawy przed MTK). Prowadzone wobec Kadafiego postępowanie krajowe nie usprawiedliwia jego niewydania do Hagi. Dodatkowo Libia ma przedstawić RB strategię ścigania naruszeń. Przypomniano także o podpisanym w zeszłym roku porozumieniu Libii z biurem Prokuratora, w którym Libia zobowiązała się do pomocy w prowadzeniu dochodzeń, śledztw czy strategii dotyczącej stosowania aresztów. W Raporcie nawiązano także do pomocy biuru w odniesieniu do ścigania podejrzanych znajdujących się poza granicami Libii.

Brak komentarzy: