wtorek, 20 maja 2014

Apel Wysokiej Komisarz Praw Człowieka o ochronę albinosów

W ubiegłym tygodniu Wysoka Komisarz Praw Człowieka Navi Pillay ponownie zaapelowała o ochronę osób dotkniętych albinizmem. Tym razem jej apel spowodowało brutalne morderstwo albinoskiej kobiety dokonane 12 maja br. w Tanzanii. W swoim wystąpieniu Komisarz przypomniała, że albinosi są obiektami ataków bądź dyskryminacji, są stygmatyzowani i wykluczani ze społeczeństw, szczególnie w Afryce. Doniesienia dotyczące tego rodzaju praktyk docierają do Biura Komisarz aż z 15 krajów. Części ciał albinosów wykorzystywane są tam do celów rytualnych.

Komisarz skorzystała z okazji by zaapelować do władz tanzańskich o rozpoczęcie konkretnych działań w celu objęcia ochroną osób dotkniętych albinizmem oraz o podjęcie aktywnych kroków poprzez działania edukacyjne i kampanie podnoszące świadomość społeczną w celu zwalczania stygmatyzacji albinosów.

Apel Wysokiej Komisarz nie jest pierwszym zwróceniem przez nią uwagi na problemy dotykające osoby z albinizmem. W tym kontekście warto pamiętać chociażby o ostatnim raporcie z września 2013 r., który został przedstawiony na 24 sesji Rady Praw Człowieka i dotyczył problemu fizycznych zagrożeń oraz dyskryminacji albinosów (A/HRC/24/57).

Brak komentarzy: