poniedziałek, 5 maja 2014

Orzeczenia MTS nie podlegają automatycznemu wykonaniu (w Kolumbii)

Jak informowaliśmy we wrześniu ubiegłego roku Prezydent Kolumbii zapowiedział, że państwo to nie zastosuje się do wyroku MTSu w sporze delimitacyjnym z Nikaraguą. Tamtejszy MSZ zapowiedział wówczas zaskarżenie Ogólnoamerykańskiego układu o pokojowym rozstrzyganiu sporów z 1948, stanowiącego podstawę jurysdykcji MTSu, do Trybunału Konstytucyjnego.

W ubiegły piątek kolumbijski TK przychylił się do koncepcji forsowanej przez Prezydenta, zgodnie z którą w świetle tamtejszej Konstytucji wyrok MTS będzie mógł zostać zrealizowany dopiero w razie zawarcia stosownego traktatu między Kolumbią a Nikaraguą (Reuters, Colombia court backs Santos in sea boundary dispute with Nicaragua). 

Jak dotąd Kolumbia uznała jedynie uprawnienia ekonomiczne Nikaragui względem spornego terytorium, ale nie suwerenność nad obszarem, zapowiadając że przeciwstawi się ewentualnym próbom faktycznej zmiany granic morskich między oboma państwami.

Brak komentarzy: