wtorek, 27 maja 2014

Rosyjski gaz popłynie na wschód

Najważniejszym punktem wizyty Prezydenta Rosji w Chinach było podpisanie długoterminowej umowy na dostawę 38mld m3 gazu rocznie do Chin. Umowę w środę 21 maja 2014 r.  podpisały Gazprom i CNPC. Czas trwania umowy to 30 lat. Potencjalne zyski Rosji mogą osiągnąć aż 400 mld dolarów w okresie obowiązywania umowy. Umowa ta jest przełomem w trwających ponad 10 lat negocjacjach pomiędzy Chinami a Rosją w sprawie dostarczania do Chin gazu. Gaz będzie płynął gazociągiem "Siła Syberii" który połączy pola gazowe ulokowane na Syberii z Oceanem Spokojnym. W związku z zawarciem umowy rozbudowana zostanie sieć przesyłowa, tak aby umożliwić transport surowca pomiędzy państwami. Więcej informacji tutaj

Brak komentarzy: