niedziela, 11 maja 2014

Spór z Indonezją o produkty rolne w WTO

Nowa Zelandia oraz USA złożyły (8 maja 2014 r.) w WTO wniosek o wszczęcie oficjalnych konsultacji z Indonezją w sprawie szeregu środków handlowych utrudniających, zdaniem tych państw, eksport produktów rolnych do Indonezji. W szczególności kraje te twierdzą, że wymóg uzyskania specjalnej licencji importowej dla produktów rolnych stanowi nieuzasadnione utrudnienie w handlu oraz narusza zasadę traktowania narodowego. Ten sam zarzut jest stawiany wobec procedur inspekcji przedwysyłkowej wymaganych przez Indonezję. Zdaniem obu państw rozwiązania te naruszają postanowienia GATT 1994, Porozumienia w sprawie rolnictwa, Porozumienia w sprawie licencjonowania importu oraz Porozumienia w sprawie inspekcji przedwysyłkowej

Powyższy spór trwa już od jakiegoś czasu. Nowa Zelandia już w zeszłym roku wnioskowała o rozpoczęcie konsultacji, które jednak nie doprowadziły do rozwiązania sporu. W przypadku USA powołano nawet panel, który ostatecznie jednak nie rozpoczął funkcjonowania. Oba państwa zdecydowały się na ponową próbę polubownego załatwienia sporu (a nie kontynuację poprzednio uruchomionych procedur), gdyż Indonezja wprowadziła w ciągu minionego roku szereg modyfikacji do swojego reżimu licencji importowych. 

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest we wnioskach, które w ciągu kilku najbliższych dni, zostaną umieszczone w bazie danych WTO (WT/DS477/1 oraz WT/DS478/1).

***

Konsultacje są obowiązkowym etapem procedury rozstrzygania sporów w WTO. W przypadku ich niepowodzenia strona wnioskująca o przeprowadzenie konsultacji może zwrócić się o rozstrzygnięcie sprawy przez panel WTO. Od takiej decyzji przysługuje następnie prawo do złożenia odwołania do Appellate Body.

Brak komentarzy: