niedziela, 25 maja 2014

STA instytucjonalizuje współpracę z kolumbijską Izbą handlową

Stały Trybunał Arbitrażowy zawarł porozumienie ws. współpracy z Centrum arbitrażu i koncyliacji przy Izbie Gospodarczej w Bogocie. Na mocy porozumienia obie instytucje będą się lokalnie wspierać w zakresie rozstrzygania sporów, między innymi poprzez udostępnianie własnych pomieszczeń.

Jest to kolejne porozumienie zawarte przez STA. Podobnie uregulowano stosunki Trybunału m.in. z ICSID, OPA czy Międzyamerykańskim Trybunałem Praw Człowieka.

Brak komentarzy: