czwartek, 22 maja 2014

Tony Blair przed MTK?

Prokurator MTK rozpoczęła kolejne śledztwo dotyczące sytuacji w Iraku (poprzednie zakończono w 2006 roku). Stało się to na skutek otrzymania informacji dotyczących udziału żołnierzy brytyjskich w zbrodniach wojennych (w szczególności chodzi o przestępstwo systematycznego przetrzymywania osób) na terenie Iraku pomiędzy 2003 a 2008 rokiem. Irak nie jest państwem stroną Statutu, ale jest nim Wielka Brytania i to postępowania jej żołnierzy dotyczy „nowe” dochodzenie MTK.


Oczywiście można krytycznie ocenić aktywność Trybunału w zakresie tego dochodzenia – jeśli bowiem dotyczyć ma ono jedynie zbrodni wojennych powstaje pytanie co z innymi zbrodniami, które być może dałoby się udowodnić, a które nie zostaną zakwalifikowane jako zbrodnie wojenne ponieważ nie wypełniają przesłanek zbrodni wojennej?

Wracając do tytułu - choć to tylko hipotetyczne Tony Blair mógłby odpowiadać przed MTK jako zwierzchnik sił zbrojnych Wielkiej Brytanii w owym czasie, czyż nie?

Brak komentarzy: