wtorek, 6 maja 2014

Unijny stress-test sektora ubezpieczeń

Dotąd o unijnych stress-testach informowaliśmy w kontekście sektora bankowego. Tym razem działania zmierzające do sprawdzenia poziomu stabilności i identyfikacji najważniejszych zagrożeń zainicjował Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

Obejmujący całą UE sprawdzian sektora ubezpieczeniowego składa się z dwóch modułów (EIOPA, Press Release).
Najważniejszym elementem testu (core-module) jest sprawdzenie dwóch hipotetycznych negatywnych scenariuszy rynkowych, obejmujących stress-test samych aktywów finansowych oraz negatywne wydarzenia na rynku nieruchomości. Ów podstawowy scenariusz uzupełniony zostanie o analizę konsekwencji realizacji zagrożeń specyficznych dla sektora ubezpieczeń, mających bezpośredni wpływ na wyniki finansowe instytucji (low-yield module).

Podstawą analizy będą dane z lipca 2014 zgromadzone przez krajowe urzędy nadzoru, a następnie zagregowane na poziomie unijnym. Wyniki testu zostanę opublikowane w listopadzie b.r.

EIOPA opublikowała również Specyfikację techniczną wraz z załącznikami do fazy przygotowawczej (Part I, Part II). 

Podstawą techniczną prowadzenia testu jest Solvency II, której wejście w życie odroczono do 2016 roku, o czym wspominaliśmy tutaj.

Brak komentarzy: