poniedziałek, 19 maja 2014

US Supreme Court: chrześcijańska modlitwa Rady miasta nie narusza zakazu dyskryminacji

W sprawie miasto Greece p. Galloway i in. amerykański Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu apelacyjnego uznając, że recytowanie modlitwy chrześcijańskiej podczas obrad Rady miasta nie narusza zakazu dyskryminacji na tle religijnym w myśl I poprawki do Konstytucji. Ceremonialna modlitwa stanowi bowiem wyraz uznania, że od narodzin państwa religia odgrywała istotną rolę w życiu Amerykanów, a symboliczne potwierdzenie wiary w istnienie siły wyższej, w sposób nie godzący w przekonania innych, nie stoi w sprzeczności z udziałem w życiu publicznym (s. 23). 


O ile jednak sędziowie nie mieli większych wątpliwości, że Rada miasta nie musi stanowić obszaru wolnego od jakichkolwiek odniesień religijnych, o tle kwestia równouprawnienia mniejszości religijnych stała się źródłem zasadniczego podziału (wyrok zapadł stosunkiem głosów 5:4). Podział głosów między nakłada się z linią podziału między członkami składu wyznania chrześcijańskiego i judaistycznego.

***
Od 1999 roku posiedzenia Rady miasta w Greece (N.Y.) otwiera są przysięgą na wierność fladze oraz modlitwą prowadzoną przez jednego z duchownych tamtejszej kongregacji. Mimo że modlitwa otwarta jest dla wszystkich, to ze względu na przeważający odsetek ludności chrześcijańskiej taki jest też zazwyczaj charakter wspólnej modlitwy. Uważając, że taki stan rzeczy narusza I poprawkę do Konstytucji (polski tekst poprawki na stronie sejmowej), część mieszkańców miasta uczestniczących w obradach Rady wszczęła postępowanie przeciwko miastu, domagając się nadania modlitwie charakteru ekumenicznego. Po porażce w I instancji, rację mieszkańców uznał sąd apelacyjny, uznając że pewne elementy programu modlitwy - postrzegane w całości przez rozsądnego obserwatora - mogłyby prowadzić do wniosku, że Greece popiera Chrześcijaństwo.

Brak komentarzy: