czwartek, 1 maja 2014

USA: Sąd Najwyższy o kompetencjach Agencji Ochrony Środowiska

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał we wtorek, 19 kwietnia, orzeczenie w sprawie wszczętej przez kilka Stanów (Texas, Michigan, Ohio) i przedsiębiorców przeciwko Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Zarzucali oni EPA, że przekroczyła swoje kompetencje wynikające ze słynnej ustawy Clean Air Act przy wydawaniu regulacji dotyczącej międzystanowych emisji - tzw. klauzuli "dobrego sąsiada". Przewiduje ona, że poszczególne stany powinny zakazać emitowania niektórych gazów (takich jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu czy cząstki PM), gdy emisje prowadzą do zanieczyszczeń na terytorium innego stanu. Zdaniem Sądu Najwyższego EPA nie przekroczyła swoich uprawnień, a klauzula to dopuszczalna, efektywna i słuszna interpretacja Clean Air Act

Tym samym Sąd Najwyższy odwrócił interpretację dokonaną wcześniej przez sąd w Waszyngtonie, przyznając EPA stosunkowo szerokie uprawnienia. Warto wspomnieć, że bez wątpienia nie jest to ostatnie orzeczenie w sprawie kompetencji EPA. Cały czas nie został bowiem rozstrzygnięty problem dopuszczalności regulowania przez EPA kwestii zmian klimatu. Przesłuchania w tej sprawie odbyły się na początku br., ale wyrok jeszcze nie zapadł. Zdaniem komentatorów wtorkowy wyrok może być prognostykiem orzeczenia w sprawie emisji CO2. 

Szerzej na temat orzeczenia: the Guardian oraz FT.


Brak komentarzy: