środa, 7 maja 2014

Watykan przed Komitetem Przeciwko Torturom

5 i 6 maja br. delegacja Watykanu odpowiadała na pytania członków Komitetu Przeciwko Torturom ONZ (CAT) w związku z pierwszym raportem okresowym z wykonywania Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania złożonym w 2013 r. 

Jak zgodnie podkreślają obserwatorzy przesłuchań, członkowie Komitetu „zgrilowali” przedstawicieli Stolicy Apostolskiej zadając pytania dotyczące seksualnego wykorzystywania dzieci i rekomendując ustanowienie stałego systemu prowadzenia śledztw w celu zakończenia panującego od dekad „klimatu bezkarności”. 

Szczegółowe pytania dotyczyły polityki prowadzonej w zakresie pociągnięcia do odpowiedzialności winnych naruszeń prawa, rozgraniczenia jurysdykcji Watykanu oraz Stolicy Apostolskiej, odnosiły się też do zarzutów formułowanych przez organizacje pozarządowe dotyczące rzekomego zastraszania świadków oraz niejasnych operacji finansowych mających na celu uniknięcie wypłaty odszkodowań. 

Przedstawiciele Stolicy Apostolskiej podkreślali z kolei, że spadek liczby spraw dotyczących nadużyć obrazuje skuteczność działań podejmowanych przez Kościół. Przypomnieli, iż tylko w samych Stanach Zjednoczonych Kościół wypłacił tytułem odszkodowań 2,5 mld dolarów. 

Obecnie wszyscy z niecierpliwością oczekiwać będą na rekomendacje Komitetu. Wielu komentatorów podejrzewa, że mogą one być równie krytyczne, jak lutowe rekomendacje Komitetu Praw Dziecka ( na blogu pisaliśmy o tym tu i tu).

Brak komentarzy: