środa, 4 czerwca 2014

ESMA wydaje precedensowe publiczne ostrzeżenie wobec agencji ratingowej

Działając na podstawie art. 23e(5) i 24(1) Rozporządzenia 513/2011 Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych wydał publiczne ostrzeżenie wobec agencji ratingowej Standard & Poor’s Credit Market Services France SAS oraz Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited (Decision 2014/544). 

W związku z rozesłaniem 10 listopada 2011 do abonentów Global Credit Portal ostrzeżenia zatytułowanego “France (Republic of) (Unsolicited Ratings): DOWNGRADE”, mimo że S&P nie obniżyła ratingu Francji, ESMA stwierdziła:
  • brak prawidłowych procedur administracyjnych lub księgowych, mechanizmów kontroli wewnętrznej, skutecznych procedur oceny ryzyka lub skutecznych rozwiązań w zakresie kontroli lub bezpieczeństwa w systemach przetwarzania informacji; lub niedookreślenie lub nieutrzymywanie procedur decyzyjnych lub struktur organizacyjnych wymaganych w tym punkcie,
  • brak monitorowania lub oceny adekwatności i skuteczności swoich systemów, mechanizmów kontroli wewnętrznej i rozwiązań.
Był to pierwszy przypadek zastosowania środków nadzorczych przez ESMA.

Zob.:

Brak komentarzy: