czwartek, 26 czerwca 2014

Komitet Bazylejski: identyfikacja i nadzór nad słabymi bankami

Komitet Bazylejski opublikował Wytyczne dla nadzorców w zakresie identyfikacji i rozwiązywania problemów słabych banków. Po zakończeniu konsultacji, znowelizowane zasady zastąpią dokument przyjęty przez BCBS w 2002 roku.

  • zwrócenie uwagi na doniosłość wczesnej interwencji nadzorcy, oraz wykorzystywanie instrumentarium restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji,
  • rozwijanie wytycznych celem poprawy praktyk nadzorczych, m.in. w zakresie uwzględnienia ocen makroostrożnościowych, stress-testów i ocen modeli biznesowych, a także uznanie doniosłości governance korporacyjnego,
  • zwrócenie uwagi na zagrożenia spadku płynności finansowej, nadmiernej koncentracji, wadliwego zarządzania ryzykiem i struktur wynagrodzeń.
Uwagi do dokumentu można zgłaszać tu do 19 września.

Brak komentarzy: