poniedziałek, 2 czerwca 2014

Obama walczy ze zmianami klimatu

Tuż przed jutrzejszym przyjazdem do Polski prezydent Barack Obama ogłosił przyjęcie przez amerykańską agencję ochrony środowiska EPA (Environmental Protection Agency) nowych regulacji, które mają pomóc w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych z elektrowni. Celem regulacji - Clean Power Plan, jest obniżenie do 2030 roku emisji z elektrowni o 30% w stosunku do poziomu z 2005 r. Zasadniczo propozycja przewiduje ograniczenie emisji, będzie jednak implementowana w drodze porozumień pomiędzy rządem federalnym a poszczególnymi stanami, tak aby dostosować działania do potrzeb i możliwości konkretnego stanu. Stany mają przedstawić swoje propozycje czerwca 2016 r.


Propozycja stanowi realizację obietnic prezydenta Obamy sprzed roku, w o których pisaliśmy tutaj. Już dzisiaj wiadomo jednak, że budzi poważne kontrowersje, szczególnie wśród republikanów. Zapowiadają oni, że będą przedstawiać nowe regulacje jako podatek od emisji (komentarz the Hill, BBC). Protestują także przedstawiciele przedsiębiorców, twierdząc że regulacje doprowadzą do wzrostu cen energii. 

Warto wspomnieć, że przedstawiona regulacja stanowi także realizację zapowiedzi prezydenta Obamy, że zmiany zostaną przeprowadzone bez udziału parlamentu, w oparciu o istniejące kompetencje EPA. Ten aspekt sprawy jest jednak również kontrowersyjny, gdyż na wyrok czeka sprawa Utility Air Regulatory Group v. Environmental Protection Agency, w której Sąd Najwyższy USA wypowie się na temat kompetencji EPA do regulowania zmian klimatu w oparciu o słynny Clean Air Act i bez udziału parlamentu. Przesłuchanie w tej sprawie odbyło się w lutym.

Brak komentarzy: