poniedziałek, 23 czerwca 2014

Pierwsze Zgromadzenie Środowiskowe Narodów Zjednoczonych

Dzisiaj w Nairobi rozpoczęło się pierwsze w historii Zgromadzenie Środowiskowe NZ (United Nations Environmental Assembly - UNEA). Jak już pisaliśmy, UNEA zostało powołane przez Zgromadzenie Ogólne NZ  w ramach realizacji postanowień szczytu w Rio de Janeiro w 2012 r. Ma być etapem instytucjonalizacji międzynarodowej ochrony środowiska. UNEA zastąpiło dotychczasową Radę Zarządzającą UNEP. Podstawowa zmiana polega na tym, że wezmą w nim udział przedstawiciele wszystkich państw biorących udział w pracach UNEP, czyli wszystkich państw członkowskich ONZ. UNEP szacuje, że w spotkaniu weźmie udział 1200 uczestników ze 162 państw, w tym ok. 90 ministrów środowiska.

Zgromadzenie ma zakończyć się w piątek dwudniowym panelem wysokiego szczebla. Głównym tematem dyskusji mają być przede wszystkim cele rozwojowe po roku 2015, a także także nielegalny handel dzikimi zwierzętami i roślinami. 

UNEA jest w istocie olbrzymią konferencją poświęconą zagadnieniom ochrony środowiska i globalnych problemów środowiskowych. Głównym celem jest wprawdzie podjęcie decyzji dotyczących działalności UNEP, ale w programie spotkania są także takie kwestie jak stan środowiska czy zarządzanie środowiskowe. W środę Zgromadzeniu towarzyszą liczne spotkania organizowane zarówno przez UNEP jak i przez organizacje środowiskowe. 

Dokumenty  i plan spotkania dostępne są tu
Strona Zgromadzenia tu.

Brak komentarzy: