niedziela, 1 czerwca 2014

Prawo do "trzeciej płci"?

Na tle toczącej się w Polsce już od dłuższego czasu dyskusji na temat pożądanego kształtu przepisów dotyczących korekty płci (najnowsze wydarzenie w tej kwestii to przyjęcie przez rząd projektu założeń do stosownej ustawy) warto zauważyć, że problematyka ta jest dogłębnie dyskutowana na całym świecie. Przyjęte w kilku państwach rozwiązania mające na celu odzwierciedlenie w oficjalnych dokumentach faktu, iż nie zawsze jednoznaczne oznaczenie płci jest pożądane, wychodzą o wiele dalej naprzeciw społeczności transseksualnej, niż proponowane w Polsce rozwiązania, które ograniczają się jedynie do określania sposobu zmiany akt stanu cywilnego. 

W tym zakresie warto odnotować orzeczenie sądu najwyższego Indii, który nakazał rządowi indyjskiemu i władzom poszczególnych stanów uznać osoby transseksualne za należące do trzeciej, neutralnej grupy płciowej i zapewnić im prawa na takich samych zasadach jak innym grupom mniejszościowym. Jest to trzecie po Australii i Nepalu państwo, które będzie przewidywało możliwość zadeklarowania w oficjalnych dokumentach przynależność do „trzeciej płci”.

Brak komentarzy: