niedziela, 29 czerwca 2014

Rewizja bazylejskich wytycznych dla kolegiów nadzorczych

Komitet Bazylejski (BCBS) opublikował właśnie znowelizowaną wersję Zasad dla efektywnych kolegiów nadzorczych. Oryginalny dokument przyjęto w 2010 roku wraz z dobrymi praktykami funkcjonowania tego rodzaju instytucji. Stanowią one zbiór wniosków z funkcjonowania nadzoru państw goszczących i macierzystych, oraz banków prowadzących działalność międzynarodową.

Dokument adresowany do kolegiów nadzorczych uzupełnia wytyczne bazylejskie w zakresie transgranicznej współpracy i przepływu informacji.

Wśród najważniejszych zmian można znalazły się:
  • uwzględnienie zależności między funkcjonowaniem kolegiów a zasadami obiegu informacji istotnych z punktu widzenia nadzoru makroostrożnościowego,
  • wyraźne zróżnicowanie między kolegiami nadzorczymi a grupami zarządzania kryzysowego (CMG) dla banków o znaczeniu systemowym, oraz kwestie koordynacji między oboma rodzajami struktur.

Brak komentarzy: