poniedziałek, 9 czerwca 2014

Ukraińscy notable skarżą unijny program sankcji

29 kwietnia Andrij Portnow, były doradca Janukowycza, wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości ze skargą o stwierdzenie nieważności unijnego programu sankcji, którym został objęty (zobacz poniżej). 12 maja takie same kroki podjęli Mykoła Azarow i jego syn Ołeksij, a 14 maja Janukowycz i jego synowie Wiktor i Ołeksandr. Wreszcie 15 maja o unieważnienia sankcji zażądali właściciel grupy spółek Gaz Ukraina Serhij Kurczenko, były szef administracji Janukowycza Andrij Klujew oraz jego brat, biznesmen Serhij Klujew (EU Observer, Former Ukraine leader files court case against EU blacklist). Łącznie 9 z 18 osób objętych sankcjami. 4 kolejne złożyły w Radzie wniosk o dostęp do informacji, co może sugerować zamiar podjęcia kroków prawnych.

Reprezentująca Azarowa niemiecka kancelaria utrzymuje, że nałożenie sankcji na osoby nie piastujące dłużej stanowisk publicznych, jest bezprawne, bowiem realizuje funkcje karne, a nie prewencyjne.
***
5 marca mocą Decyzji Rady 2014/119/WPZiB oraz Rozporządzenia 208/2014 Rada UE nałożyła sankcje gospodarcze wobec Wiktora Janukowycza i 17 innych osób (targeted sanctions). Zastosowane dzień później środki przymusu objęły w szczególności:
  • zamrożenie aktywów "u osób wskazanych jako odpowiedzialne za defraudację ukraińskich funduszy państwowych oraz osób odpowiedzialnych za naruszenia praw człowieka na Ukrainie, a także osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z nimi powiązanych",
  • sankcje negatywne nieudostępniania bezpośrednio ani pośrednio środków finansowych ani zasobów gospodarczych.
Osobom objętym sankcjami przysługuje prawo złożenia wniosku "do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich [o] zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 4 rozporządzenia)", Rada, Informacja.

Środki przymuszające wobec ukraińskich urzędników zastosowały także m.in. Kanada (Government of Canada, Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations) oraz Stany Zjednoczone (U.S. Departement of Treasury, Ukraine-related Sanctions).

Brak komentarzy: