wtorek, 24 czerwca 2014

Wstępne dochodzenie w sprawie sytuacji w Korei Południowej bez ciągu dalszego...

Fatou Bensouda, prokurator MTK, prowadzi wstępne postępowania dotyczące sytuacji w Afganistanie, Republice Środkowej Afryki, Kolumbii, Hondurasie, Iraku, Gruzji, Gwinei, Nigerii oraz na Komorach i Ukrainie. 

Dochodzenia Prokurator dotyczyły także sytuacji Korei Południowej, jednak w wydanym wczoraj raporcie (tu) stwierdzono, że brak racjonalnych podstaw do uznania, że oceniane przez MTK incydenty stanowią zbrodnie objęte jurysdykcją trybunału.

Korea Południowa jest stroną Statutu MTK, dlatego podlega jurysdykcji trybunału. Wstępne dochodzenie wszczął poprzedni prokurator MTK Luis Moreno Ocampo. Dotyczyło ono wydarzeń, które miały miejsce w 2010 roku na Morzu Żółtym. Prokurator poddał ocenie dwa incydenty, ich badanie miało wskazać czy ostrzał południowokoreańskiej wyspy Yeonpyeong oraz zatopienie południowokoreańskiego okrętu wojennego Cheonan przez siły Korei Północnej stanowiły zbrodnie wojenne objęte jurysdykcją MTK.

W raporcie stwierdzono, że pomiędzy stronami (Koreą Południową i Północną) technicznie cały czas trwa wojna (istniejące porozumienie z 1953 roku dotyczy jedynie zawieszenia broni) a poza tym wystrzelenie torpedy w stronę Cheonan czy też ostrzeliwanie wyspy konstytuuje międzynarodowy konflikt zbrojny w myśl zwyczajowego prawa humanitarnego. Zauważono jednak, że MTK nie może wypowiadać się odnośnie naruszeń w formie użycia siły, gdyż trybunał będzie mógł oceniać zbrodnie agresji najwcześniej od 2017 roku. Pozostaje mu jedynie ocena naruszeń prawa humanitarnego. W kontekście dwóch incydentów stwierdzono, że nie można uznać, że zatopienie Cheonan mogłoby stanowić zbrodnię wojenną (między innymi dlatego, że dotyczyło personelu militarnego i okrętu wojennego). Również w przypadku ostrzelania wyspy MTK nie doszukał się popełniania przez Koreę Północną zbrodni wojennych (m.in. dlatego, że atakowano głównie obiekty wojskowe, zabito dwóch żołnierzy i raniono 16, zabito 2 osoby cywilne oraz raniono 50 i w związku z tym MTK nie mógł stwierdzić, że straty w ludziach są nadmierne w stosunku do spodziewanej korzyści wojskowej, zob. art. 8 ust. 2 (b)(iv) Statutu MTK). 

Prokurator Bensouda oceniała jedynie kwestie jurysdykcyjne i nie odniosła się w raporcie do dopuszczalności sprawy, ani powagi popełnionych zbrodni.

Brak komentarzy: