sobota, 5 lipca 2014

Compliance z Wytycznymi ESMA dla nadzorców alternatywnych funduszy inwestycyjnych

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował wyniki badania wdrożenia lub planów wdrożenia Wytycznych zawierających modelowe MoU dla światowej współpracy nadzorców w zakresie Dyrektywy dotyczącej zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD). Z przedstawionego dokumentu wynika, że za wyjątkiem Słowenii współpracę podjęli lub zamierzają to zrobić nadzorcy ze wszystkich jurysdykcji. 

Trudno jednak uznać, aby tego rodzaju publikacja przyczyniała się istotnie do wzmocnienia siły oddziaływania aktu, bo z deklaracji o zamiarze wdrożenia soft law niewiele jeszcze wynika.

Zob. także nasz post z ubiegłego roku nt. MoU między nadzorcami unijnymi a organami z państw trzecich.

Brak komentarzy: