niedziela, 13 lipca 2014

Państwa Afryki Zachodniej coraz bliżej podpisania EPA

Państwa Afryki Zachodniej poparły podpisanie Umowy o Partnerstwie Gospodarczym (Economic Partnership Agreement – EPA) z Unią Europejską. Decyzję taką podjęli przywódcy ECOWAS podczas szczytu w Ghanie, w czwartek 10 lipca. W oświadczeniu wydanym po szczycie podkreślono wagę zakończonych negocjacji, a także szczególne znaczenie Programu Rozwoju EPA – instrumentu mającego na celu systemowe wsparcie handlu międzynarodowego państw ECOWAS. Program ma z jednej strony pomóc państwom ECOWAS dostosować się do EPA, a z drugiej był warunkiem zawarcia przez te państwa umowy z Unią Europejską.
***
EPA to umowy o wolnym handlu i integracji gospodarczej (dotyczącej liberalizacji handlu usługami), które UE zawiera z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), które są stronami umowy z Kotonu. EPA miały być zawarte ze wszystkimi państwami AKP, jednak pełne EPA, obejmujące także liberalizację handlu usługami, udało się dotychczas zawrzeć jedynie z państwami CARIFORUM. Spośród państw ECOWAS jedynie Wybrzeże Kości Słoniowej podpisało w 2009 roku tymczasowe EPA (Interim EPA) ograniczone do handlu towarami.

Brak komentarzy: