wtorek, 29 lipca 2014

Przyspieszenie procesu zawierania EPA

22 lipca Komisja Europejska ogłosiła zakończenie negocjacji kolejnej (po umowie z państwami Afryki zachodniej, o której pisaliśmy tu) Umowy o Partnerstwie Gospodarczym (Economic Partnership Agreement – EPA), tym razem z grupą państw z Afryki południowej - SADC (Southern African Development Community): Botswaną, Lesotho, Mozambikiem, Namibią, RPA oraz Swazilandem. Tekst EPA ma zostać parafowany do końca lipca. 

Należy się spodziewać, że porozumienie będzie podobne do pozostałych EPA (czyli  pomiędzy UE i CARIFORUM). Przede wszystkim bowiem ma to być pełne EPA, a zatem będzie obejmowało nie tylko utworzenie strefy wolnego handlu, ale także liberalizację usług. Jeśli chodzi o liberalizację handlu towarami najwięcej kontrowersji i problemów przy negocjacjach strony miały z oznaczeniami geograficznymi produktów. W tym zakresie udało się osiągnąć porozumienie i objąć umową 251 produktów, których nazwy unijne będą chronione na rynku przede wszystkim RPA oraz 105 produktów z RPA, których nazwy będą chronione w UE. 


Zaskoczeniem może być obecność w tej grupie Republiki Południowej Afryki. W przeciwieństwie do większości państw afrykańskich należących do grupy państw AKP, które od czasu wejścia w życie Umowy z Kotonu otrzymują preferencyjny dostęp do rynku UE jedynie na podstawie programu GSP, RPA ma zawartą z Unią Europejską umowę o wolnym handlu obejmującą liberalizację handlu towarami (strefa wolnego handlu). Jest to Umowa w sprawie handlu, rozwoju i współpracy. Analizę kosztów i korzyści związanych z przystąpieniem RPA do EPA można znaleźć tu.

W lipcu także dwa inne państwa zdecydowały się na ratyfikację tymczasowych EPA. 17 lipca decyzję o ratyfikacji podpisanej w 2007 r. umowy podjęło Fiji (umowa obejmuje również Papuę, która ratyfikowała ją już w 2011). 28 lipca Komisja Europejska podała natomiast informację o ratyfikacji tymczasowego EPA podpisanego w 2009 r. przez Kamerun (jako jedyne państwo z grupy państw Afryki Środkowej.

Aktualną informację o stanie negocjacji EPA w różnymi grupami państw AKP można znaleźć tu
Więcej o EPA tu.

Brak komentarzy: