wtorek, 8 lipca 2014

Rozpoczęcie negocjacji nowego porozumienia wielostronnego WTO

W styczniu br. pisaliśmy o inicjatywie wznowienia negocjacji w sprawie liberalizacji handlu towarami prośrodowiskowymi. W związku z ta inicjatywą, zostały dzisiaj rozpoczęte negocjacje nowego porozumienia wielostronnego WTO - Environmental Goods Agreement (EGA). Celem porozumienia ma być w pierwszej kolejności zniesienie ceł i barier taryfowych na towary prośrodowiskowe. Dopiero  drugim etapie ma być dokonana liberalizacja usług prośrodowiskowych i zniesienie barier pozataryfowych. Na razie w negocjacjach bierze udział 14 członków WTO - Unia Europejska, Australia, Kanada, Chiny, Kostaryka, Tajwan, Hong Kong, Japonia, Korea, Nowa Zelandia, Norwegia, Szwajcaria, Singapur oraz Stany Zjednoczone.


Z informacji przedstawiony przez Komisję Europejską wynika, że liberalizacja ma obejmować przede wszystkim handel towarami przemysłowymi, a więc towarami prośrodowiskowymi w wąskim rozumieniu, czyli takimi które bezpośrednio służą do działań związanych z ochroną środowiska (urządzenia służące do oczyszczania ścieków, recyklingu odpadów, oczyszczania powietrza, pozyskiwania energii słonecznej, wodnej i wiatrowej). W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera jednak drugi etap liberalizacji, czyli możliwość świadczenia usług związanych z tymi działaniami.  

Negocjacje mają zmierzać do wypracowanie nowego porozumienia wielostronnego, czyli takiego, które jest otwarte dla wszystkich członków WTO, le nie każdy z nich musi być jego stroną. Tym samym problem towarów prośrodowiskowych został wyłączony z agendy rundy z Doha. Nie ulega wątpliwości, że powinno to znacznie zwiększyć szanse na faktyczne zawarcie takiego porozumienia. Z drugiej strony, czternaście negocjujących obecnie podmiotów składa się wyłącznie z państw rozwiniętych, produkujących i korzystających z towarów prośrodowiskowych, należy się zatem spodziewać, że przyjęcie porozumienia będzie miało przede wszystkim efekt gospodarczy, a nie środowiskowy.

Brak komentarzy: