wtorek, 22 lipca 2014

Wejście w życie Protokołu z Nagoi

14 lipca Sekretariat Konwencji o bioróżnorodności poinformował o uzyskaniu przez Protokół w Nagoi wymaganej liczby 51 ratyfikacji. W ostatnich tygodniach Protokół został ratyfikowany przez 12 państw.  Jako 51. strona dokumenty ratyfikacyjne złożył Urugwaj, dzięki czemu Protokół wejdzie w życie 12 listopada 2014 r. (lista ratyfikacji). Dzień później rozpoczyna się Konferencja stron Konwencji o bioróżnorodności. Oznacza to, że dokładnie w tym samym terminie będzie mogło się odbyć pierwsze spotkanie stron Protokołu z Nagoi. 

Do liczby ratyfikacji potrzebnych do wejścia w życie Protokołu nie jest wliczana Unia Europejska, która będzie stroną konwencji, gdyż zatwierdziła przystąpienie 16 maja 2014 r. 

Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów to jedna z najnowszych konwencji środowiskowych. Został przyjęty podczas Konferencji Stron Konwencji o bioróżnorodności w 2011 w Nagoi. Zakłada sprawiedliwy podział korzyści między tzw. „dawcami” i „biorcami” zasobów genetycznych. Jest szczególnie korzystny dla państw rozwijających się, gdyż gwarantuje im dostęp do wynagrodzenia za udostępnianie zasobów, co dotychczas nie było standardem. To właśnie państwa udostępniające swoje zasoby stanowią obecnie większość wśród tych, które ratyfikowały Protokół.

Brak komentarzy: