sobota, 12 lipca 2014

Wytyczne ESMA ws. egzekwowania informacji

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych opublikował końcową wersję Wytycznych ws. egzekwowania informacji.  

Celem dokumenty jest wzmocnienie konwergencji nadzorczej wdrażania standardów rachunkowości. Wspólne cele i specyfikacja działań nadzorczych mają się przyczynić do zbliżenia poglądów organów nadzoru przed ewentualnym zastosowaniem środków przymusu na poziomie krajowy.  Wytyczne będą się stosować do instytucji objętych zakresem Dyrektywy o transparentności 2004/109/WE.


Od czasu przetłumaczenia na języki narodowe, instytucje właściwe ds. rynku kapitałowego będą miały 2 miesiące na stwierdzenie, czy stosują się lub czy zamierzają się do nich zastosować. 

Brak komentarzy: