sobota, 16 sierpnia 2014

Ciąg dalszy krucjaty portugalskiego TK przeciwko konsolidacji fiskalnej

Jak informowaliśmy w maju i we wrześniu ubiegłego roku portugalski, portugalski Trybunał Konstytucyjny przyjął twardą linię w kolejnych starciach dotyczących dopuszczalności forsowanych przez rząd planów konsolidacji fiskalnej. Tym razem, mocą wyroku z 14 sierpnia, TK za bezprawne uznał trwałe cięcia emerytur za pośrednictwem nowego podatku, który miał zacząć obowiązywać od przyszłego roku (Le Monde, La Cour constitutionnelle portugaise rejette une mesure de rigueur budgétaire). Środek ten - zgodnie z założeniami o doniosłości 34 mln Euro miesięcznie - miał stanowić substytut działań oszczędnościowych uznanych przez Trybunał za bezprawne w maju bieżącego roku. Zmusiło to wówczas rząd to poszukiwania innych oszczędności w wysokości 800 mln Euro (FT, Portugal court ruling on austerity measures threatens tax rises).

Trybunał dopuścił natomiast przywrócenie od września redukcji od 3,5 do 10% wynagrodzeń funkcjonariuszy publicznych powyżej 1'500 euro. Cięcia te zostaną jednak zmniejszone począwszy od stycznia i, zgodnie z zasadą równości, nie mogą być utrzymywane dłużej niż do 2016 roku.

Brak komentarzy: